Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2024-2025 nájdete    tu

Zahrňuje aj pravidlá pre chovateľov matiek, kočovanie, premiestnenie a predaj včelstiev či odložencov.

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev nájdete    tu

 

Zákon č. 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti nájdete   tu

 

Podmienky pre predaj medu z dvora nájdete    tu

 

Pre chov včiel je potrebná registrácia v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Potrebné dokumenty nájdete   tu

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na rok 2023 nájdete na stránke (dotácie pre včelárov)  tu