Pár slov na úvod

Svoj dávny včelársky sen sa mi podarilo splniť pred pár rokmi. Po absolvovaní včelárskej školy v Banskej Bystrici som si od miestneho obyvateľa obce Makov kúpil svoje prvé tri včelstvá. Nádherná a čistá príroda Kysuckých Beskýd, chalupa v 800 m.n.m. však boli na med skúpe. Získať viac rôznorodého medu ma prinútilo premiestniť včely do priaznivejších klimatických podmienok s dobrou dostupnosťou. Netrvalo dlho a začal som kočovať. Vývoj v oblasti chovu včiel, ale aj osobná potreba ma viedli k ďalšiemu vzdelávaniu. Absolvoval som ročnú včelársku školu v Hraniciach na Morave, pravidelne navštevujem rôzne kurzy a prednášky nielen u nás - na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.

Aj keď v dnešnej dobe nie je  včelárenie jednoduché, je to to, čo ma úplne pohltilo a čomu sa venujem naplno. Na svojej včelnici sa snažím aplikovať nové trendy, udržať včely zdravé aj napriek nevyspytateľnému správaniu sa prírody zapríčinenému klimatickými zmenami. 

V súčasnosti včelárim v Rajeckej doline a chovám približne 60 včelstiev, s ktorými kočujem po celom Slovensku. Vďaka kočovaniu mám rôzne druhy medov, ktorých kvalitu potvrdila aj Slovenská akadémia vied vykonaným rozborom. 

Okrem ponuky včelích produktov z vlastnej produkcie sa venujem aj prednáškovej činnosti a v budúcnosti by som sa chcel venovať apiterapii, predaju odložencov, či včelích matiek.

 

Absolvované včelárske vzdelanie a kurzy:

- Stredná odborná škola, Pod Bánošom, Banská Bystrica odbor VČELÁR

- Asistent úradného veterinárneho lekára - včelársky odborník, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

- Moravská včelárska škola v Hranicích na Moravě pod odbornou garanciou Mendelovy univerzity v Brne -

                                                                        odbor VČELÁR

- Odborný kurz "Diagnostika včelích chorôb" pod vedením lektora MVDr. Zdeňka Klímy 

-  Včelí jed v apiterapii pod vedením MUDr. Jana Irsáková

- Množstvo odborných online prednášok od lektorov z Európy, či Ameriky