Význam včely medonosnej pre prírodu a pre človeka

Často sa stretávam s nízkym povedomím verejnosti o význame včely medonosnej pre prírodu, ako aj o nenahraditeľnosti  včelích produktov pre zdravie človeka. Preto som sa roku 2019 rozhodol venovať šíreniu osvety o dôležitosti včiel. 

Ponúkam  prednášku na tému: "Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka", kde sa snažím ukázať laickej verejnosti  včelu, nie len z pohľadu medu a včelieho žihadla, ale popísať skryté tajomstvá zložitého života včiel. 

 

Zaujímavé video YuoTube: ako sa rodia včely  tu