Matka
Už nedostupné

Včelie matky voľne párené si rozchovávam z vlastnýcch včelstiev, ktoré v predchádzajúcich sezónach dosahovali najlepšiu znášku a dobré ostatné požadované vlastnosti: miernosť, dobrý čistiaci pud, nízka rozbiehavosť, nízka rojivosť a dobre prezimovanie.

V našej prevčelenej krajine je problém nájsť izolovanú oblasť s malým počtom včelstiev, tak aby trúdy okolitých včelárov neovplyvňovali kvalitu voľne párených matiek. Takúto oblať sa mi podarilo nájsť, kde v tomto roku plánujem zriadiť novú včelnicu s oplodňovacou stanicou. Preto nové matky budú prioritne využité na výmenu matiek vo včelstvách domácich včelárov. Potom spoločne s mojimi včelami budú produkovať kvalitnejšie trúdy, čím zvyšim kvalitu voľne párených matiek. Predaj matečníkov a neoplodnených matiek neuznávam, a preto ich ani ponúkať nebudem. Často sú to iba vyhodené peniaze včelára.

V prípade, že sa v tomto roku bude chovu matiek dariť a oplodnených matiek bude dosť, ponuku včas zverejním.

Zaujímavé video YouTube : Párenie matky za letu (v úvode videa)  tu