Plodové plásty.

Materská bunka - matečník

Materská bunka

Robotničí plod
Trubčí plot
Trubčí a robotničí plod