Stačí krátky okamih a namiesto znášky v úľoch, sú včely na stromoch. 

Vyrojenie celého úľa žiadneho včelára nepoteší. 

 

Keď sa matky dohodnú

Keď sa matky dohodnú

Konečne slnečno